Home


Nieuwste nummer: TvG 133.4

Het nieuwste nummer van Tijdschrift voor Geschiedenis is verschenen en geheel open access beschikbaar! Hierin staan wederom uiteenlopende bijdragen van veelal jonge historici, een aantal scherpe besprekingsartikelen en recensies. Hieronder lichten we vast de hoogtepunten van het nummer uit.

TvG 133.4 bevat onder meer twee bijzondere bijdragen aan de sportgeschiedenis. In zijn artikel ‘Ambassadeurs op het sportfront’, onderzoekt Enrico Castro Montes de rol van sport in internationale politiek en diplomatie tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Paul Reef kiest voor een heel andere benadering, door te kijken naar protesten tegen de Amsterdamse Olympische kandidatuur.

Lees verder…


TvG 133.3

TvGS 2020-3 voorkant

Nummer drie van het jaar 2020, een themanummer, begint met een redactioneel stuk van Martijn Eickhoff over multiperspectiviteit in de geschiedschrijving. Hierna leiden Carolien Boender en Diederik Smit het thema van dit nummer in: Erfgoed in revolutietijd. Onderzoek naar objecten, collecties en archieven uit Bataafse en Franse Tijd, alsook de beginjaren van het Koninkrijk der Nederlanden, kan een nieuw licht werpen op deze roerige overgangstijd van Republiek naar Koninkrijk. In het eerste artikel bespreekt Eric Ketelaar in dit kader de veranderingen in archiveringspraktijken en omgang met archiefmateriaal in de 100 jaar tussen 1747 en 1847.

Lees verder…


Nieuws


30 november 2020

Stages: TvG zoekt recensieredacteur en publiekshistoricus/webredacteur

Lijkt het jou leuk om een jaar lang mee te draaien in een professionele redactie? Tijdschrift voor Geschiedenis is op zoek naar twee enthousiaste stagiairs om de redactie te versterken. TvG is het oudste historische tijdschrift in Nederland en publiceert artikelen over alle historische tijdvakken. Daarnaast verschijnen in TvG besprekingsartikelen, interviews en recensies. De redactie bestaat uit vooraanstaande historici uit Nederland en Vlaanderen. Lees verder…


1 mei 2020

Tijdschrift voor Geschiedenis gaat open access!

In samenwerking met uitgeverij Amsterdam University Press publiceert Tijdschrift voor Geschiedenis per 1 mei 2020 de hele inhoud van het tijdschrift open access. Dat betekent dat de artikelen, discussieartikelen, boekbesprekingen en andere bijdragen in TvG voortaan voor iedereen – binnen en buiten de universiteit, binnen en buiten Nederland en België – voor iedereen toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Lees verder…


1 mei 2020

De grande dame van Nederlandstalige geschiedwetenschap flipt

Het nieuws luidt kort en krachtig: Tijdschrift voor Geschiedenis is vanaf 1 mei 2020 ‘geflipt’. Alle artikelen in alle nummers worden vanaf dan in open access gepubliceerd. Ze zijn meteen voor iedereen toegankelijk. Amsterdam University Press heeft dat in goed overleg met de redactie besloten. TvG is deel van een ambitieuze, toekomstgerichte subscribe-to-open strategie: de uitgever en wij hopen dat lezers, bibliotheken en universiteiten ons werk voor de Nederlandstalige historische gemeenschap blijvend steunen. Lees verder…